Entrevistas Procesos de Paz: «La paz no se siente, pero la esperanza se mantiene»

El conflicto armado colombiano, ha desangrado al país durante más de 50 años y dividido al país social y políticamente. Pero lo que duró 50 años, parece haberse resuelto en unos pocos años, o así lo parece, preguntándole a según qué medios o instituciones. El acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Colombiano, si bien ha establecido un valioso precedente, no ha llevado ni mucho menos una paz completa, ni ha arreglado muchos de los problemas sociales que viven, personas y comunidades.

Siendo conscientes de esto, y que la paz y convivencia deben de ser construidas en el postconflicto, Mundubat y PBI Abriendo Espacios para la Paz llevaron a cabo una Misión de Verificación sobre la Implementación del Acuerdo de Paz con enfoque de género, de la cual elaboraron un informe. La misión fue patrocinada por la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
Mundubat ha reunido una serie de entrevistas hechas por Antxeta Irratia, a diferentes protagonistas de la misión, y personas conocedoras del panorama político y social Colombiano.


Bakea ez da nabari, baina esperantza berdin mantentzen da

Kolonbiako Gatazka Armatuak, herrialdea 50 urtez odolustu du eta nazioa politikoki zein sozialki banatu du. 50 urteko borroka ordea, urte gutxi batzuetan konpondu dela dirudi, hainbat medio eta erakundeen aburuz. FARC-EP eta Kolonbiako Gobernuaren arteko Bake Akordioak aurrekari garrantzitsu bat ezarri du, baina ez du inondik inora bake osorik eragin, eta kolonbiar talde eta gizabanako ugariren afera sozialek berean jarraitzen dute. Bakea eta bizikidetza gatazkaren ostean eraiki behar direla jakitun direnez, Mundubat eta PBI Abriendo Espacios de Paz erakundeek, genero ikuspegidun Bake Akordioaren Behatze eta Ezartze Misioa antolatu eta txosten bat osatu zuten. Misioak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udaletxearen babesa jaso zuen.

Antxeta Irratiak misio honen hainbat protagonistei eta Kolonbian aditu diren hainbat lagunei egindako elkarrizketak, bildu egin ditu Mundubatek.

Fabián Torres. Congreso de los Pueblos y Cabildo

Fabián Torres forma parte del colectivo Cabildos Transformadores de Paz Colombia un movimiento que pretende encontrar vías autenticas en materia de participación popular.
También es miembro del Congreso de los Pueblos de dicho movimiento. Los Cabildos Transformadores defienden una paz completa y social, así pues apoyaron la paz entre FARC y Gobierno primero, y hoy en día entre el ELN y el gobierno. Actúan como voz de los migrantes y exiliados colombianos cuyas reclamaciones han sido olvidados, especialmente a raíz de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras de 2011.

EUSK – Fabián Torres Kolonbiako Bakearen Kabildo eraldatzaileen eta Herrien Biltzarraren kidea da. Ekimen honen helburua, gizartearen parte hartze politikorako bide eraginkorren sustapena da. Kabildo Eraldatzaileek, bake oso eta sozial bat babesten dute, hortaz, Gobernu eta FARCen arteko bakearen alde agertu ziren, eta gaur egun ELN eta gobernuaren arteko elkarrizketen alde. Kolonbiatik kanpo dauden migrante eta erbesteratuen ahotsa izan nahi dute, ahaztuak izan direla uste baitute, are gehiago, 2011ko Biktima eta Lurren Lehengoratzeen legea indarrean sartu zenetik.

Arantza Larizgoitia. Mundubat. Experta en Género y con experiencia en Colombia.


Arantza Larizgoitia es miembro de Mundubat y fue parte integrante de la Misión de Verificación e Implementación del Acuerdo de Paz con enfoque de género. Parte activa del eje de género y antigua responsable de Mundubat para Colombia, por lo tanto es buena conocedora de ambos campos abarcados en la misión, enfoque de género y derechos humanos. En el último informe, analizan cómo ha afectado el Acuerdo de Paz a diferentes colectivos de mujeres, tales como Mujeres indígenas, afrodescendientes, ex combatientes de las FARC-EP y la comunidad LGTBIQ .

EUSK- Arantza Larizgoitia Mundubateko kidea, Kolonbian burutu zen genero ikuspegidun Bake Akordioaren behatze eta ezartze misioan parte hartu zuen. Genero sailean dihardu egun eta Mundubateko Kolonbiarako duen arduradun ohia da, hortaz misioan jorratutako bi ildo nagusietan aditua da Larizgoitia, generoan eta giza eskubideetan. Bake Akordioak emakume kolektibo ezberdinei nola eragin dien aztertu dute, emakume indigenei, afrikar jatorrikoei eta FARC-EPko gerrillari ohiei besteak beste eta baita LGTBIQ+ kolektiboari ere.

Javier Cedano

Jaime Cedano, periodista y militante de la Izquierda colombiana, exiliado en España debido a su activismo político. Cedano conoce de buena mano la violencia política, y ser objetivo de ataques por sus ideas, ya que, fue miembro de Unión Patriótica partido que sufrió una brutal represión por parte de los Paramilitares colombianos y otros actores. Miles de sus miembros fueron asesinados, especialmente durante los años 80 y 90. Esos asesinatos fueron considerados delitos de lesa humanidad en 2014 por parte de la Fiscalía General de la Nación.

EUSK- Jaime Cedano kazetaria eta kolonbiar ezker politikoaren militante da, eta Espainian erbesteratuta dago egun. Ongi daki Cedanok zer den jazarpena jasatea ekintza politikoan jarduteagatik, izan ere, Unión Patriótica (Batasun Abertzalea) alderdiaren kide izan zen. Alderdiak sekulako errepresioa jasan zuen kolonbiar paramilitar eta beste aktore batzuen aldetik. Milaka kide erail zituzten, bereziki 80 eta 90. hamarkadetan. Hilketa masibo hauek gupidarik gabeko krimentzat jo zituen 2014ean Nazioaren Fiskaltza Nagusiak.

Nury Martínez Silva

Nury Martínez es dirigente de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSUAGRO), una de las organizaciones filiales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de Vía Campesina.
Activista comprometida con los derechos de las comunidades rurales colombianas, visibilizando el problema agrario colombiano y la sustracción de tierras a personas campesinas.
FENSUAGRO ha sido también, al igual que muchos otros movimientos sociales, una defensora de la paz, exigiendo primero el cese de las hostilidades entre FARC-EP y gobierno e impulsando el acuerdo de paz. Hoy en día mantienen el compromiso de construir alianzas con otros movimientos y colectivos, a fin de que se reconozcan los derechos del Campesinado.
EUSK – Nuri Martinez Nekazaritza eta Abeltzaintzarako Federazio Nazional Sindikalaren Agintaria (FENSUAGRO) Langileen Zentral Batuaren eta Vía Campensinaren erakunde filiala. Martinez nekazarien eskubideekin aldeko lan sakona egin du azken urteotan, lurren afera plazaratzeko lurren neurrigabeko ustiaketa salatzeko. FENSUAGROk gainera, beste mugimendu sozialak bezala, bakearen defendatzailea izan da. Lehenik eta behin FARC-EP eta gobernuaren arteko su etena exijitu zuten, eta beranduago bake akordioaren bultzatzaile izan ziren. Gaur egun beste talde eta mugimenduekin aliantzak sortzeko konpromisoa dute, nekazarien eskubideak aitortuak izan daitezen.

Rubén Mantecón

Rubén Mantecón es miembro de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) responsable de incidencia política en el estado español para todos los proyectos en terreno de PBI. La organización que trabaja por la protección de defensores de derechos humanos, en diferentes partes del mundo. En representación de dicha organización, también participó en la Misión de Verificación e Implementación del Acuerdo Paz con enfoque de género.

EUSK – Ruben Mantecon Nazioarteko Bake Brigaden (PBI) kidea da, erakundeak Estatu Espainiarrean duen eragin politiko bertan egiten diren proiektu guztientzat. Erakundeak, giza eskubideen defendatzaileak babesten ditu munduko herrialde ezberdinetan. PBIko ordezkari gisa, Kolonbian egindako genero ikuspegidun Bake Akordioaren Behatze eta Ezartze Misioan parte hartu zuen.

Nota: Textos disponibles en euskera más adelante.


Financia la actividad:
Print

No Replies to "Entrevistas Procesos de Paz: «La paz no se siente, pero la esperanza se mantiene»"

    Leave a reply

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada.